QUẢN LÝ BÁN HÀNG

 • Vị trí:
 • Mức lương:
 • Hạn nộp hồ sơ:
 • Nơi làm việc:

QUẢN LÝ BÁN HÀNG MIỀN BẮC

 • Vị trí:
 • Mức lương:
 • Hạn nộp hồ sơ:
 • Nơi làm việc:

QUẢN LÝ BÁN HÀNG MIỀN TRUNG TÂY NGUYÊN

 • Vị trí:
 • Mức lương:
 • Hạn nộp hồ sơ:
 • Nơi làm việc:

NHÂN VIÊN KINH DOANH KHU VỰC HỒ CHÍ MINH

 • Vị trí:
 • Mức lương: 12.000.000 - 20.000.000
 • Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2022
 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Tuyển dụng thiết kế tháng 7 2022

 • Vị trí: Nhân viên kinh doanh
 • Mức lương: 10 - 15 triệu
 • Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2022
 • Nơi làm việc: số 42 Trần Quang Cơ, Phường Phú Thạnh Quận Tân Phú